Kankarin seura- ja yhdistyshistoriaa

 

Tiedot lainattu pääosin suoralainauksina Kankarin kyläkirjasta:  KANKARI Järven ja korven kylä, kylän historiaa ja nykyaikaa 

 

Maamiesseura

Kankarin maamiesseura perustettiin  28. helmikuuta 1932 pidetyssä kokouksessa. Perustamiskokouksessa oli mukana 20 isäntää ja emäntää. Seuran tarkoituksena oli sääntöjen mukaan toimia maatalouden edistämiseksi, yhteis- ja osuustoiminnan aikaansaamiseksi ja tukemiseksi sekä yleensä alueensa väestön maataloudellisen sivistyksen kohottamiseksi. Maamiesseuran kokouksissa oli tavallisimmin 10 - 15 osanottajaa. Suurin osanottajamäärä oli 18.10.1959 Arolassa pidetyssä kokouksessa , jolloin paikalla oli 40 henkilöä. 

 

Maamiesseuran naisosasto

Kankarin maamiesseuran naisosasto perustettiin 15. joulukuuta 1932. Naisosasto järjesti ompeluseuroja säännöllisesti kerran tai kahdesti kuukaudessa. Ompeluseuroissa tehdyt käsityöt myytiin myyjäisissä tai iltamissa, joita naisosasto järjesti parhaimmillaan neljä kertaa vuoden aikana. Käsitöiden lisäksi iltamien yhteydessä myytiin buffetin antimia ja näin saatiin toimintavaroja. Kankarin maamiesseura ja maamiesseuran naisosasto tekivät lähes 60 vuotta arvokasta työtä maatalouden parissa työskentelevien  ammattitaidon ja tietojen kartuttamiseksi.

 

Kankarin kylätoimikunta

Kunnat pyrkivät 1980-luvulla aktivoimaan kyliä perustamaan kylätoimikuntia suunnittelemaan ja toteuttamaan kylänsä kehittämistyötä sekä toimimaan yhdyssiteenä kuntaan kylää koskevissa asioissa. Aluksi Kankarin ja Jaalangan kylillä oli yhteinen kylätoimikunta. Oma toimikunta Kankariin perustettiin 4.5.1988 pidetyssä kyläkokouksessa. Hyväksytyn toimintaohjeen mukaan toimikunnan tehtäväksi tuli tuoda esiin kyläläisten näkökantoja ja valvoa heidän etuaan tarpeellisiksi katsomissaan asioissa ja tehdä kunnan päättäville elimille ja muillekin viranomaisille aloitteita kylän kehittämiseksi. Niin ikään toimikunnan tuli edistää kyläläisten yhteistoimintaa ja parantaa viihtyvyyttä kylällä. 

 

Kankarin kyläyhdistys ry

Kankarin kyläyhdistyksen perustamispäivänä voidaan pitää marraskuun 11. päivää vuonna 1990. Tällöin Kankarin maamiesseura ja maamieseuran naisosasto pitämässään yhteisessä kokouksessa tekivät päätöksen yhdistymisestä, hyväksyivät uudet säännöt ja päättivät uuden yhdistyksen nimeksi Kankarin kyläyhdistys ry. Vuonna 2004 osittain muutettujen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on Kankarin kylän ja kylän alueella asuvien ihmisten yleisten ja yhteisten etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteistoiminnan lisääminen, perinteiden vaaliminen, elinkeinojen ja yritystoiminnan edellytysten kehittäminen sekä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen. Yhdistyksen ensimmäinen yleinen kokous pidettiin Kankarin koululla 13.3.1991.

Nykyhetki

Kankarin koulu on nykyisin yksityisomistuksessa ja toimii nimellä Kankarin Taidehuvila. Isäntäväki Ben ja Tarja Ayad pitävät huvilaa ajoittain auki erilaisilla teemoilla  ja kyläyhdistys järjestää pääosin siellä kokoukset oman kylätalon puuttuessa.